30/9/12

Impacte de les TIC en l'educació

Debat en línia del Consell Escolar de Catalunya

El proper 10 de novembre es celebrarà la XXII Jornada de reflexió amb el tema "L’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació". L’objectiu és aportar informacions, posar en comú opinions i crear coneixement sobre aquest assumpte d’importància crucial per a la formació de l’alumnat.

Per facilitar la participació i la comunicació, abans de la Jornada s’obre un debat en línia a tota la comunitat educativa de Catalunya, que es du a terme entre el 25 de setembre i el 9 de novembre a través del web del Consell Escolar de Catalunya Consescat. Hi ha grups de debat sobre els diversos temes que es proposen i documents i materials de referència. Us convidem a donar-vos d’alta i a difondre-la entre totes les persones de la vostra AMPA que hi puguin estar interessades.

Com a pares i mares teniu l'oportunitat d'expressar a la xarxa les vostres idees i punts de vista sobre el paper de les TIC en l’educació, com també els vostres dubtes i posicionaments diversos. Aquest és un tema important per al futur i l’evolució dels centres educatius i, per això, la vostra implicació en el debat és important i també que feu totes les aportacions que considereu pertinents.

25/9/12

Reunió de la colla de l'Espriueta

Dimecres, 26 de setembre

Totes les famílies que volgueu formar part de la Colla de l'Espriueta i els tabals que l'acompanyen, esteu convocades dimecres a una reunió per planificar la temporada, especialment per preparar la participació a les Festes de la Tardor.


Animeu a amics i coneguts!! Caldrà gent per portar-la i animar la festa.

Nova llei d'educació a la vista

Noves avaluacions, control de continguts i reforma de 4t d'ESO

Divendres es va aprovar l'esborrany del projecte de Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), la setena llei d'educació des del 1978. La nova llei preveu ampliar els continguts del currículum escolar que defineix el Ministeri d'Educació, implantar avaluacions a tot l'Estat al final de cada etapa, seguint criteris que s'ajustin a les comparatives d'àmbit internacional i avançar un any la tria dels alumnes de la via que volen seguir, Batxillerat o FP.

Amb aquesta reforma Catalunya i les comunitats amb llengua pròpia passaran de decidir el 45% dels continguts que s'estudien a les aules a només el 35%. Pel que fa a la resta de comunitats, aquest percentatge, que afecta totes les assignatures, preveu que es redueixi fins al 25%. El ministre d'Educació, José Ignacio Wert, va justificar la mesura per "reduir la dispersió dels continguts". D'aquesta manera s'eliminaran algunes optatives per augmentar les hores de matemàtiques, llengua, ciències i anglès.Avaluacions finals
Hi haurà una avaluació al final de l'ESO i una altra al final del Batxillerat, que seran indispensables per obtenir els títols. El resultat d'aquestes proves suposaran un 30% de la nota final a l'ESO; el 70% restant, les qualificacions que l'alumne hagi tingut al llarg del curs.

Pel que fa al Batxillerat, l'avaluació final substituirà la selectivitat, amb un valor del 40% de la nota final, mentre que els resultats dels dos anys d'aquesta etapa educativa suposaran un 60%. Unes proves que no són incompatibles amb les que vulgui fer cada universitat per accedir-hi.
A Primària, el Ministeri d'Educació ha aprovat fer una avaluació als alumnes de 3r per detectar possibles dèficits de lectura, escriptura i matemàtiques i una altra al final de l'etapa, a sisè, que no tindrà efectes acadèmics ni tampoc es tindrà en compte per determinar si l'alumne passa de curs.

4t d'ESO, curs pont
Un altre dels punts de la reforma són els cicles de Formació Professional bàsica durant l'educació obligatòria, per a alumnes de 15 anys amb dificultats a l'ESO. Així, el 4t d'ESO passarà a ser un curs pont amb dues vies: Batxillerat o FP. Per això també hi haurà dues proves diferents a quart d'ESO, segons el camí que es vulgui triar.

El Batxillerat, a més, es redueix a cinc itineraris: Ciència i Enginyeria, Ciències de la Salut, Humanitats, Arts i Ciències Socials.

Potenciar l'autonomia dels centres
El projecte preveu potenciar l'autonomia dels centres per dissenyar i implantar mètodes pedagògics propis, ha explicat el ministre. També es vol professionalitzar la direcció dels centres. Així, els directors hauran d'acreditar la superació d'un curs de formació específic. A més, s'incentivarà els centres per millorar resultats.

Segons el govern, un conjunt de reformes amb les quals es vol acabar amb l'abandonament escolar, que ara està al 26%, el doble de la mitjana europea. A més, segons va informar el ministre, en els informes PISA s'ha detectat que hi ha pocs alumnes excel·lents. I és que totes les xifres situen els alumnes a un nivell més baix respecte a la mitjana europea.

19/9/12

Trobades entre famílies i monitors de les activitats

Anul·lada la reunió del dia 25

Aquest any, els membres hi ha un canvi en la dinàmica que hi havia establerta fins ara en la relació famílies-monitors d'extraescolars. 

Per tal de conèixer millor el pla de treball, la composició del grup, l'espai on es desenvolupa i poder respondre a qualsevol dubte o suggerència que pogueu formular, el primer dia de cada activitat extraescolar, les famílies haureu d'entrar 15 minuts abans de la seva finalització, per poder fer tota aquesta feina prèvia i que ha de servir per millorar-ne la comunicació i el funcionament. Algun monitor/a també demanarà algun pare/mare d'enllaç per fer més àgil el procés de posar-se en contacte amb la resta de famílies.

Així doncs, la reunió que havíem convocat per al dia 25 de setembre amb tots els monitors/es, queda anul·lada. D'aquesta manera es podrà aprofundir més en les especificitats de cada activitat i en el coneixement mutu.

Recordeu també que si alguna família té dubtes sobre si apuntar o no el seu fill/a, sempre es pot fer un dia de prova sense compromís.

14/9/12

Oferta d'activitats extraescolars 2012-2013

Enguany, tres novetats


Per a aquest curs us oferim tres novetats:
 • Dibuix i pintura amb música per a alumnes de 3r a 6è. Divendres, de 16:30 a 18:00 h.
 • Anglès en conversa per a adults. Divendres, de 16:30 a 17:30 h.
 • Ioga per a adults. Dimarts i/o dijous, de 17:30 a 18:30 h.
Com ja us vam avançar abans de l'estiu, l'oferta és bàsicament la mateixa que la de l'any passat. L'única variació important és la configuració de les classes de ball. Donada l'enorme demanda i la limitació d'hores disponibles, hem adoptat un fòrmula mixta: els cursos més petits, 1r i 2n, faran 2 sessions de classe setmanals d'1 hora; mentre que la resta, de 3r a 6è, faran una sessió d'1 hora i quart un cop a la setmana i de 17:30 a 18:30 h.

Descarregar dossier 2012-13 (5,1 Mb, pdf)


Tanmateix, si teniu alguna proposta de nou horari o d'activitat nova (considerant que P3 aquest curs no hi ha oferta perquè en els últims anys no hi ha hagut demanda), ens ho podeu fer arribar anant al mostrador del vestíbul de l'escola. Allà prendrem nota de les vostres suggerències o necessitats i mirarem si és possible incloure-ho en el quadre final d'activitats.

El període d'inscripció serà

del 18 al 25 de setembre 

en l'horari habitual d'atenció al públic, al vestíbul de l'escola, de 16:30 a 17:30 h.

El full d'inscripció us el facilitarem allà mateix però si voleu anar avançant feina, també us el podeu descarregar aquí. Full d'inscripció (144 Kb, pdf). Si us plau, respecteu l'horari, no abans de les 16:30, i intenteu fer una cua de manera que molesti el menys possible la sortida d'alumnes.

12/9/12

Menús menjador

1r trimestre

Ja podeu consultar els menús d'aquest trimestre. Esperem que us sigui d'ajuda.

Si voleu, també podeu consultar la resta d'informació en xarxa a través del web de 7 i tria o descarregar-vos la revista completa.

6/9/12

Lluitar contra el fracàs escolar amb menys efectius

L'inici de curs 2012-2013 en dades

El Departament d'Ensenyament es proposa com a objectiu per als propers anys reduir el fracàs escolar fins al 15%. Actualment, amb les dades de 2011, l'índex d'alumnes que no acaben l'ESO és del 21,5%, la segona taxa més alta a Espanya, només per darrere de la Comunitat Valenciana. A aquesta dada cal afegir el 26% de la taxa d'abandonament escolar prematur. És a dir, dels que acaben la ESO, un de cada quatre estudiants no finalitza els estudis triats a continuació. L'altra novetat d'aquest curs és la implantació de la FP dual, en la qual els estudiants compaginaran estudis i feina a empreses col·laboradores, amb beques-salari o contractes de formació.

Per aconseguir aquests objectius, però, la realitat de les dades oficials presentades ahir, revela que aquest curs es comptarà amb menys docents i amb menys substitucions i cobrant menys que mai, tot i haver-hi un any més un increment del nombre d'alumnes, 30.000 alumnes més que el curs passat i 3.092 mestres menys, segons dades de CCOO. Segons aquest sindicat, que recull dades de la Generalitat, la xifra de mestres a l'escola pública es situa per sota del nivell del curs 2007-2008, tot i haver-hi 150.000 alumnes més escolaritzats.

La Fundació Jaume Bofill va presentar el seu Anuari 2011 sobre l'estat de l'educació a Catalunya, amb les següents conclusions:
 • Catalunya redueix l’abandonament educatiu prematur en un 7% en els darrers tres anys. Ara bé, encara cal passar del 26% al 15% que fixa l’Estratègia europea per al 2020
 • L’educació està polaritzada a Catalunya: un 30,8% de població té estudis superiors i un 47,4% té estudis bàsics i/o inferiors
 • L’estratègia principal per a l’èxit educatiu en temps de crisi és mirar d’aconseguir una educació més redistributiva i més accessible per a tothom
 • En igualtat de condicions socioeconòmiques, l’alumnat que ha participat durant més d’un any a l’educació preprimària obté de mitjana pels volts de 45 punts més a les proves PISA-2009 que l’alumnat que no hi ha participat
 • Els resultats escolars dels alumnes de determinats municipis es veuen afectats per la seva elevada segregació escolar
 • L’elevat abandonament educatiu prematur a Catalunya no té a veure només amb dèficits de rendiment escolar, sinó també amb la debilitat de les transicions educatives
 • Amb un 21,9% de joves que ni estudia ni treballa cal evitar el risc d’una generació sense formació ni activitat
 • Per millorar les xifres d’abandonament educatiu prematur, és necessari potenciar la formació professional a Catalunya
 • El paper de la família en el temps de lleure és clau per a l’èxit escolar i per comprendre les desigualtats educatives: el 30% dels infants socialment menys afavorits realitza un consum diari intensiu de televisió, tres vegades més que els infants socialment més afavorits
 • A Catalunya existeixen desajustos entre estructura formativa i estructura ocupacional: només el 33% dels llocs de treball requereixen una qualificació alta, mentre que el 41% de la població té estudis superiors
 • La participació en la formació al llarg de la vida s’ha estancat amb un 9,9% l’any 2010 i presenta desigualtats d’accés en funció del perfil social i instructiu
 • El baix finançament de l’educació i les restriccions pressupostàries actuals limiten les possibilitats futures de millora de l’èxit educatiu a Catalunya. Per situar-nos en la mitjana europea, cal passar d’invertir el 4% del PIB en educació a invertir-ne el 5,2%
Algunes d'aquestes conclusions coincideixen amb els objectius marcats pel Departament, però d'altres semblen anar en la línia diametralment oposada: menys recursos, menys inversió, menys ajudes a les famílies i el sector del lleure.

Súpermestres mutants??
Tot això no sembla preocupar gaire a la consellera. Irene Rigau confia en poder donar-li la volta a la truita gràcies a l'increment del nombre d'hores lectives, les que es dediquen a fer classe. A més a més, va ha fet una crida a les facultats d’educació, en la inauguració de la Jornada de Professorat de la Universitat Ramon Llull, a repensar la formació inicial dels docents: “ajudeu-nos a repensar com hem de formar els futurs docents tenint en compte el capital formatiu dels alumnes. Perquè davant l’alumne, el mestre també ha de saber de tot. No ens podem encallar en la ràtio o en els recursos, que és cert que són importants”.

Per la consellera una de les claus de l’èxit és la figura docent: “la qualitat real la determina un docent”. Irene Rigau ha reconegut la tasca del professorat en l’èxit de molts aspectes de la societat, com ara la normalització lingüística a través de la immersió, l’escola inclusiva o la cohesió social dels nouvinguts. Rigau ha destacat que “som conscients que no hem obtingut del nostre sistema educatiu els resultats que pensàvem que tindríem. Tenim moltes coses positives, però quan ens comparem amb d’altres països tenim dèficits que crèiem que no tindríem. I ni la disminució de ràtio ni l’augment de mestres per aula s’han traduït en un assoliment de les competències bàsiques”.

4/9/12

Propostes contra la 'normalitat'

USTEC-STEs anima a mobilitzar-se

Sense normalitat. USTEC·STEs proposa mesures que facin visible que aquest curs no serà 'normal' ateses totes les retallades promogudes fins a aquest moment: la no-substitució de les baixes fins passats els primers 10 dies lectius, l'augment de la precarització del personal interí i substitut amb la reducció de jornada i de salari, l'augment de les hores lectives i de permanència, l'augment de les ràtios d'alumnes per aula, la disminució de beques i l'augment del preu del material escolar, la reducció del salari en forma de no-pagament de l'extra de Nadal.

Davant del que consideren tot aquest desgavell, proposen diverses accions:
 • Realitzar concentracions actives al final de la jornada conjuntament amb l'alumnat, professorat i famílies, davant del centre i, si és possible, ajuntar-se amb altres centres i anar davant dels ajuntaments, seus de districte, SSTT, etc.
 • Entregar una carta a les famílies on s'expliquen les retallades (adjuntem proposta).
 • Penjar un cartell: SENSE NORMALITAT a la porta de tots els centres, i a les vostres aules
 • Elaborar pancartes conjuntament amb l'alumnat sota el lema: SENSE NORMALITAT, i/o altres lemes, i  penjar-les a la façana i/o qualsevol lloc visible del vostre centre.
 • Configurar un mural humà al pati, conjuntament amb l'alumnat, on s'hi llegeixi: SOS.
 • Llegir un comunicat explicant les retallades patides al centre i rebutjant-les i no realitzar presentacions d'inici de curs.
 • Realitzar talls de trànsit davant del vostre centre, al migdia, vestits amb samarretes grogues i amb objectes o estris per fer soroll.
 • Enviar fotografies i vídeos de tots els actes al sindicat (barcelona@sindicat.net) per poder penjar-ho a la web i enviar-ho a la premsa.