31/3/14

L'Espriuenc número 26

Segona edició 2013-2014

En aquest número hi trobareu una àmplia cobertura del Carnestoltes, la rua de Sant Feliu per una banda, inclosos els guardons d'enguany, la festa de l'escola per l'altra i l'editorial. També hi trobareu la informació relativa al fi de curs, pel que fa al festival d'extraescolars (31 de maig), la festa esportiva (6 de juny) i el sopar de famílies (14 de juny).

D'altra banda, també hi dediquem un espai a les últimes sortides de l'Espriueta, la nova planificació de les obres de remodelació del pati, la trobada d'ampes de Sant Feliu i el que estem organitzant per Sant Jordi.

Esperem que us sigui d'interès i quedeu citats per al darrer número de fi de curs.

Descarregar aquí (pdf, 390 Kb)30/3/14

Debat: tipus de famílies i tipus de participació

Quins pares entren a l'escola i quins es queden a la porta? Diferents tipus de famílies, diferents tipus de participació

Dimarts 8 d'abril, a les 18.30 h
Palau Macaya, Passeig de Sant Joan, 108
Barcelona

AULA DE LA FUNDACIÓ JAUME BOFILL
 • Si els centres tenen la clau d'entrada de les escoles, quins dispositius s'estan mobilitzant per fomentar una participació activa i coresponsable?
 • S'està oferint la clau de la porta d'entrada a les famílies o tot queda en bones intencions?
 • Si hi ha una gran diversitat de famílies, per què unes tenen més facilitat per a involucrar-se a l'organització escolar i d'altres no s'hi sentin convidades?
 • Hi ha condicionants interns de la participació, relacionats amb l'estructura familiar, el nivell d'estudis, la classe social o l'origen dels pares?
 • Qui mana a l'escola?
 • Què entenem per participar?


Es presentarà l'informe "Com participen mares i pares a l'escola? Diversitat familiar i d'implicació en educació", el tercer del projecte "Famílies amb veu". Aquest informe breu explora la participació de la "majoria silenciosa" de famílies a partir d'una enquesta representativa a 1.500 mares i pares de tota Catalunya.

Les dades de participació mostren elevades taxes d'afiliació a l'AMPA i la presència majoritària a l'escola de les famílies per rebre informació i per assistir a actes culturals o lúdics on participen els fills. A partir d'aquest nivell bàsic de presència a l'escola, trobem una davallada en els estadis que requereixen una major col·laboració. Els pares van a l'escola i majoritàriament s'impliquen amb l'educació dels fills: compleixen amb els seus deures parentals. Però a més hi ha un nodrit grup de famílies que va més enllà i voluntàriament "s'arremanga" i contribueix substancialment a la millora educativa de la seva escola i de retruc del sistema educatiu. D'entrada són dades alentidores que marcarien una tendència favorable a una major implicació si les condicions són favorables.

Intervindran:

 • Marta Comas, directora del projecte "Famílies amb Veu".
 • Maria Jesús Comellas, doctora en psicologia, experta en orientació familiar i educativa, autora de nombrosos llibres sobre família i escola.
 • Montserrat Ruiz, directora i mestra de l'escola Tanit de Santa Coloma de Gramenet (Comunitat d'aprenentatge).
 • Noèlia Fontana, mare de l'AMPA de l'escola Salvador Espriu de Sant Feliu de Llobregat.

Moderarà Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill.

Accés lliure i gratuït. Només cal inscriure's aquí.

18/3/14

XXXVI Assemblea anual de la FaPaC

Vic, 5 d'abril, 9:30 a 18:00 h.

La FaPaC ens convida a totes les AMPA a assistir a l'Asemblea General, el nostre espai de participació anual. No hi falteu!

Lloc: edifici “El Sucre” (c/ de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5) sota el lema “Nosaltres no tanquem”. Com arribar-hi.


Aquest any l'Assemblea General segueix l'esquema de l'any passat. La primera part de la jornada serà la part assembleària pròpiament dita durant la qual es presentarà la memòria i balanç de l'any 2013, així com el projecte i el pressupost 2014. A més, es renovarà la Junta General.

Durant la segona part de la jornada tindrà lloc l'espai de treball i discussió. S'han programat tallers simultanis on les persones assistents es repartiran segons els seus interessos. Aquests tallers són un espai de participació per a què les AMPA expressin i debatin sobre temes concrets que ens preocupen i, al mateix temps, puguin donar els seus arguments i propostes per construir el discurs de FaPaC. En acabar els tallers tindrà lloc el dinar.

La novetat d'aquest any seran les activitats de després de dinar. Recollint la proposta de moltes AMPA que demanaven un espai informal i més lúdic de relació, hem previst a la tarda l'anunci dels projectes seleccionats com a finalistes de la II edició dels Premis FaPaC i també una sorpresa final.

Per poder assistir a l'Assemblea, heu d'omplir el següent:

FORMULARI INSCRIPCIÓ

No oblideu indicar les persones (representants d'AMPA, altres membres d'AMPA i acompanyants) que es quedaran a dinar, els infants que necessitaran el servei de monitoratge i, si és el cas, quantes persones fareu el viatge en autocar organitzat.

Us hi esperem!!!

14/3/14

Cap a on va la política educativa a Catalunya?

Informe de la Fundació Jaume Bofill

Xavier Bonal i Antoni Verger són els autors de L'agenda de la política educativa a Catalunya: una anàlisi de les opcions de govern (2011-2013), Col. Informes Breus 45.

Aquest informe és una anàlisi detallada de les principals mesures de la política educativa desplegades pels darrers dos governs de la Generalitat (2011-2013) i avalua fins a quin punt les mesures polítiques adoptades responen únicament als condicionants de la crisi econòmica i l'austeritat, externs al sistema educatiu, o bé expressen unes opcions polítiques determinades.

L'objectiu final és el de valorar l'adequació de la política educativa que s'ha desenvolupat com a resposta als objectius d'equitat i d'eficàcia del sistema.

 S'han revisat 9 eixos de política educativa: finançament, professorat, avaluació del sistema, autonomia escolar, millora del rendiment educatiu, polítiques d'equitat, atenció a la diversitat, relació educació-mercat de treball i relació escola-família-entorn.

Per a cadascun d'ells es contrasten les tendències de política educativa internacional, les propostes de govern, el desplegament regulatiu, les polítiques implementades i els seus indicis d'impacte. Al mateix temps es fan unes recomanacions de política educativa derivades d'aquesta anàlisi.Algunes de les conclusions són les següents:
 • Els condicionants externs no expliquen la magnitud ni el biaix de la reducció de recursos en educació. Si bé és cert que la crisi econòmica global i les mesures polítiques d'austeritat estatals han condicionat la reducció de recursos, aquests no són factors suficients per entendre l'abast i les característiques de les retallades.


 • Les escoles en pitjors condicions socials són les que més han patit les conseqüències de la contenció econòmica. Si s'analitzen tant les retallades que anomenem "selectives" com les "no selectives", la reducció pressupostària no ha estat prou sensible a aquells sectors en pitjors condicions socials i econòmiques.


 • La política educativa de la Generalitat ha realitzat un desplegament de la Llei d'Educació de Catalunya clarament selectiu. S'han realitzat passos positius com el reforç de l'autonomia dels centres escolars o el finançament públic de l'educació postobligatòria concertada, però no d'altres, com el desplegament de les Zones Educatives com a unitats de descentralització o mecanismes per a fixar el nombre màxim d'alumnes amb necessitats educatives especials per zones.


 • El Pla d'actuació Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar s'ha centrat en l'aula però ha ignorat l'entorn social dels alumnes com a espai d'intervenció, determinant per aconseguir millores.


 • Catalunya se situa en el conjunt de països capdavanters pel que fa a la magnitud de la reducció pressupostària, amb reduccions en el pressupost per sobre de la caiguda general.


 • Per primera vegada, la caiguda de demanda d'Educació Infantil és inferior a l'oferta total de places públiques, sense que es pugui atribuir a causes demogràfiques. Això passa en un moment en què l'accés a l'educació 0-3 es reconeix cada vegada més decisiu per al desenvolupament de l'infant i per a la igualtat d'oportunitats dels alumnes més desafavorits.


 • Hi ha alertes relacionades amb les mesures de política educativa que poden perjudicar significativament els nivells de segregació escolar. Els punts per llinatge, la política de ràtios o l'augment de les àrees d'influència.


 • Catalunya se situa sensiblement per sota de la mitjana estatal en tots els indicadors de beques, tant de cobertura com d'intensitat, amb reduccions pressupostàries paradoxals en un entorn d'increment de necessitats socials.
Descarregar presentació (pdf) o dossier de premsa (pdf)

El mateix dia de la publicació de l'informe, la Generalitat, en una decisió inusual, el va contestar en un comunicat. En el text, el Departament d'Ensenyament va assegurar que l'informe fa interpretacions poc rigoroses i el qualifica d'ideològic. Admet que ha rebaixat el cost de l'escolarització, però no pas la qualitat.

La consellera considera que l'informe no és seriós ni científic. Assegura que les dades desmenteixen l'estudi de la fundació. Els esforços d'estalvi, diu Rigau, s'han aplicat en el sou dels mestres i professors, per no haver de tocar el servei.

10/3/14

Preinscripció curs 2014-2015

Calendari

Preinscripció
 • Presentació: 11 a 21 de març, ambdós inclosos
 • Per Internet: fins a les 24 hores del dia 20 de març
On?

 • Al centre escolar escollit en primera opció
 • Per Internet: www.gencat.cat/preinscripcio
 • A l’Oficina Municipal d’Escolarització (Can Ricart, pl. Lluís Companys, 1)

+ info

Llistes amb la puntuació provisional: 1 d'abril
Sorteig per determinar l'ordenació de sol·licituds: 2 d'abril a les 11 h. El resultat es difon a partir de les 12 h.
Reclamacions: 2, 3 i 4 d'abril
Llistes amb la puntuació definitiva: 10 d'abril

Oferta final: 6 de maig
Llistes d'alumnes admesos: 15 de maig

Matrícula
 • Segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'educació secundària obligatòria: del 10 al 13 de juny, ambdós inclosos.
 • Segon, tercer i quart curs d'educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada en cas dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre: del 23 al 27 de juny, ambdós inclosos.
 • Educació secundària obligatòria pendent de l'avaluació de setembre (matrícula extraordinària): del 8 al 12 de setembre, ambdós inclosos.

8/3/14

Assaig de l'Espriueta amb les ampes Monmany i Pau Vila

Primer assaig conjunt

Divendres va ser el primer assaig conjunt de l'Espriueta i la Tardoreta juntament amb les colles de les ampes Monmany i Pau Vila. Va ser una primera presa de contacte per començar a fer coses juntes. L'AMPA de l'escola Monmany té un grup de tabalers i l'AMPA de la Monmany, una colla de capgrossos.

...

Aquest diumenge 9 de març es farà la cursa de la dona, dins dels actes del Dia Internacional de la Dona, i totes tres colles participaran en el tret de sortida, a les 11 h, i a la festa del final de cursa cap a les 12.30 h.

Us hi esperem!!

7/3/14

Vaga del sector del lleure

Aturada en favor d'un nou conveni sectorial

Els 25.000 treballadors de menjadors, cases de colònies i centres cívics, entre d'altres, van celebrar ahir, 6 de març, la seva primera vaga col·lectiva. Tots són professionals del lleure educatiu, un dels sectors més tocats per la crisi. Dins d'aquest context reivindiquen un conveni laboral que reconegui la feina que fan diàriament.

Els sindicats convocants, CCOO i UGT, argumenten que les patronals no han fet cap pas per desbloquejar les negociacions del tercer conveni del sector i continuen amb la proposta de congelació salarial durant quatre anys amb un increment del 0,25% per a aquest setembre i 0,25% a l’inici de 2015.

Les reivindicacions van començar davant de l’ACELLEC, l'associació d'empreses del lleure més important de Catalunya per volum de facturació. La marxa, amb un centenar de treballadors/es va tallar la Via Laietana davant les portes de la Confederació, patronal del Tercer Sector, i després va seguir fins a la plaça de Carles Pi i Sunyer, a les portes de l’ACCAC, l'associació de cases de colònies i albergs.

El departament d'Empresa i Ocupació va dictaminar serveis mínims per a les escoles bressol, escoles d'infantil i primària i escoles d'educació especial fins als 16 anys. Es va decretar un mínim d'un terç de la plantilla per garantir aquests serveis mínims, que no especificaven el tipus de servei: menjador, acolliment, custòdia, activitats extraescolars.

A la nostra escola no hi va haver cap incidència i els serveis de menjador, acolliment i extraescolars es van desenvolupar normalment. Ahir, a més a més, hi havia jornada de portes obertes, amb la qual cosa algunes actitivitats extraescolars van haver de canviar d'espai per no destorbar la jornada amb les famílies.


6/3/14

Sant Jordi 2014

Concurs literari i artístic

L'AMPA de l'escola i el claustre de mestres convoquen a mares, pares, àvies, avis i exalumnes de l'escola a participar en el concurs literari i artístic. Ja sabeu, com l'any passat, hi ha dos apartats:
 • Literària: narració, ja sigui en poesia i conte, català o castellà (indiferentment)
 • Artística: punt de llibre de 19x5 cm.
En totes dues modalitats poden participar els infants i els adults, però enguany els hem separat. I hem eliminat la categoria de familiar.
Com a lema central del certamen es proposa: El meu viatge

Animeu-vos i participeu. La data límit d'entrega de treballs és el 24 de març.

5/3/14

Portes obertes 2014-2015: documents AMPA

Recopilació de documentació important

Demà és la jornada de portes obertes a l'escola, un moment, el d'escollir escola per als fills, molt important i decisiu. Per a aquelles persones que no hi pogueu assistir us oferim aquí un tast de les activitats que portem a terme a l'associació de mares i pares d'alumnes.

També us oferim la possibilitat de descarregar-vos alguns documents que poden ser del vostre interès:
Recordeu que podeu contactar amb nosaltres en persona o per telèfon, de dilluns a divendres, de 16:30 a 17:30 h (93 632 67 65) o bé per correu electrònic (salvadorespriuampa@gmail.com).

Moltes gràcies.

2/3/14

La salsa de l'Espriu, primer premi infantil 2014

Quart premi consecutiu de la comparsa del cole

Salsa, ritme llatí, vestimenta brasilera i molta marxa!! La comparsa del cole va tornat a guanyar ahir el primer premi de la rua de carnaval de Sant Feliu en categoria infantil.

La vestimenta tornava a estar estava composada a base de material reutilitzat, tal com s'ha fet fins ara. En aquesta ocasió es tractava de bosses metal·litzades d'aliments (patates, snacks, cafè...) i el model d'inspiració, el carnaval de Rio de Janeiro i la imatgeria carioca en general. El color base, el verd, amb variants blava i groga.

Felicitats a tothom!!

Moltes gràcies a tothom: les famílies que hi han participat, les qui hi han col·laborat (tot i que finalment no hi hagin desfilat), les que han organitzat, aportat material... i a totes per les ganes i la il·lusió que cada any hi aboqueu.

Gràcies especialment a la María Luque, perquè un any més ha fet una coreografia molt maca, adequada, lluïda, fàcil de seguir, per a totes les edats i a les seva empenta, que fa que la resta de la comparsa no baixi el ritme en cap moment.

I finalment, reconéixer la feina que han fet els encarregats de la carrossa, per les hores dedicades (a banda de les que han hagut de destinar a la disfressa), la creativitat, el 'saber fer' i el bon rotllo que hi ha hagut cada any.

...