14/7/17

Programa social per al suport familiar a l'èxit educatiu

Fruit de la col·laboració de la FaPaC amb el grup de recerca ERDISC de la UAB

Us apropem el projecte Programa Social Per al Suport Familiar a l'Èxit Educatiu que pretén millorar l'èxit educatiu d'infants i joves mitjançant el treball amb les famílies.

El projecte parteix de la premissa que la millora de les relacions entre l'escola i la família afavoreix la implicació de les famílies en l'educació dels seus fills, la qual cosa repercuteix –a mitjà i llarg termini– en la millora de l'èxit educatiu dels infants i joves. El projecte compta amb més de 3 anys d'experiència en diferents centres educatius de l'estat espanyol.

Es proposa la realització d'una sèrie d'activitats per a les famílies al llarg d'un curs acadèmic, organitzades al voltant de quatre àmbits que s'han evidenciat útils per a la millora de les relacions entre la família i l'escola:
  • criança positiva
  • aprenentatge a casa
  • comunicació
  • participació

Entreu al portal i hi trobareu diferents materials, eines i recursos concebuts perquè qualsevol persona o persones que vulguin puguin posar en marxa sense dificultat el Programa. Actualment hi trobareu un catàleg amb 24 propostes per realitzar amb les famílies.

Des del començament s'involucra activament a les famílies i es promou el treball en xarxa. Amb qui? Amb altres agents educatius del territori –professionals del centre educatiu, tècnics de les entitats del barri, responsables dels equipaments municipals, etc– per tal de dur a terme les activitats i aprofitar els recursos existents al territori.
 
La FaPaC col·labora, a través d'un conveni, amb l'Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes (ERDISC) de la Universitat Autònoma de Barcelona, un dels agents implicats en el projecte europeu impulsat per FaPaC EU Xarxa Clau: Famílies per a l'èxit educatiu que té com a finalitat incidir positivament en l'èxit educatiu a Europa posant a l'abast de la comunitat educativa els recursos metodològics i organitzatius necessaris.

Us animem a conèixer el programa i posar-lo en marxa!

No hay comentarios: