Cuida'm i passa'm


Reutilització i socialització de llibres de text

El programa Cuida’m i passa’m és una iniciativa d’escola i és completament voluntària.

L’objectiu és organitzar la reutilització dels llibres de text de 3r a 6è, de moment. Això no inclou els quaderns de treball, que són personals, no es poden reutilitzar i, per tant, cal comprar cada any.

El funcionament és similar al d’una biblioteca
  • els llibres es deixen en préstec durant tot un curs a les famílies a canvi del pagament d’una quota per alumne
  • al final del curs es retornen els llibres, en bones condicions d’ús

Amb la quota es compren els llibres que calen, per ajustar la demanda a l’estoc de llibres disponible i substituir els que s’han fet malbé. La quota és un element solidari i de col·lectivització.

Quan una família s'apunta al programa de reutilització de llibres adquireix un compromís expressat en deu punts o decàleg de la reutilització.

Amb aquest programa les famílies aconsegueixen estalviar-se entre un 30 i un 50% del preu del lot de llibres complet.

Per poder fer tot això cal també l’ajuda solidària de les famílies. Ajuda a final de curs per revisar els llibres retornats, fer recompte i inventari, calcular els que es necessiten i fer la comanda. Aquesta ajuda es canalitza a través de la xarxa de delegades de classe.

Revisió de llibres, juny 2012.

Cuida'm i passa'm es va posar en marxa el curs 2009-2010.