L'Espriuenc


Butlletí informatiu trimestral

L'Espriuenc és el nostre butlletí trimestral destinat a les famílies del centre.

Té una periodicitat trimestral.

Intenta recollir tota la informació important relativa a l'escola en sentit ampli: activitats del centre, projectes, totes les novetats que fan referència a l'AMPA i informació general de l'àmbit de l'educació.
És gratuït. Es reparteix a final de trimestre a tots els/les alumnes del centre. També el teniu disponible, sempre que volgueu, a través de les nostres plataformes digitals: