Menjador


El millor servei i la millor gestió

Fins al curs 2010-2011 el servei de menjador de l'escola estava contractat, en condicions de concurs públic, per la direcció del centre. A partir del curs 2011-2012 va passar a estar contractat directament per l'AMPA. La funció de vigilància i control l'exerceix la Comissió de Menjador del Consell Escolar de centre.

Durant aquest temps i actualment la gestió integral del menjador l'ha dut a terme l'empresa 7 i tria. Les condicions contractades amb ella inclouen els preus màxims del tiquet de menjador, tant per a habituals com per a esporàdics, així com les ratios d'alumnes per cada monitora.

Entenem que tota activitat duta a terme dins l’escola ha d’incloure una intencionalitat pedagògica i se n’ha de treure un rendiment educatiu. Per tant, creiem important que el Projecte del temps de migdia inclogui una part d’aprenentatge pròpia de l’alimentació i una altra part pròpia de l’activitat educativa de lleure.

La tasca d'els monitors/es no és únicament de vigilància, sinó també educativa. L’estona de menjador possibilita treballar els aspectes propis de l’hora de dinar i també aprendre a gaudir del temps lliure. Com? A través de l’organització del joc i d’aspectes creatius que desenvolupin l’autonomia personal.

El Projecte del temps de migdia és una continuació del Projecte educatiu de l’escola, el qual es té en compte a l’hora de programar els objectius. A banda de garantir una l’alimentació adequada, el servei de menjador escolar té com a objectiu principal potenciar que els nen i nenes adquireixin uns bons hàbits higiènics, de convivència, alimentació i de lleure. Partint d’aquest punt, dividim la intervenció del servei en dos vessants:
  • El servei d’educació en el temps de lleure
  • El servei d’alimentació
Tiquets

El preu del servei de menjador fix és de 6,20 €/dia. Es considera fix tot aquell nen/a que es queda sempre el mateix dia de la setmana, amb un mínim de 2 dies a la setmana.

El preu del servei de menjador eventual és de 6,80 €/dia. Els nens/nenes eventuals hauran d'avisar a l'encarregada del menjador el dia anterior, dins de l'horari establert, i portar un tiquet amb 24 h d'antelació.

Horari de gestió i atenció a les famílies:

9:00 a 10:30 h

Documentació: Llibret famílies 2014-15 (pdf, 262 Kb)

Tastet gastronòmic, juny 2010.
Durant els últims cinc anys, 7 i tria també s'ha encarregat del sopar de fi de curs que organitzem l'últim dissabte de curs, en el mes de juny.