Sant Jordi


Bases del concurs artístic i literari de Sant Jordi 2017

1. Concursants.
Podran concursar les famílies de l’escola Salvador Espriu, és a dir, tots els familiars dels alumnes de l'escola.

2. Categories.
Per als treballs literaris hi ha exclusivament la categoria d'adults.

Per als treballs artístics es considerarà que cada treball el presenta la família, de manera col·lectiva.

3. Nombre de treballs.
Cada família pot presentar tants treball com desitgi.

4. Especificacions
Per al treball literari.
Treballs inèdits
Llengua: català o castellà.
Gènere: conte, poesia o article periodístic

Per al treball artístic o manualitat.
Tema: lliure sobre qualsevol cosa relacionada amb la festa de Sant Jordi: llibres, literatura, cavallers, princeses, dracs, l'amor, la cultura...
Tècnica lliure. Pla o amb volum. Sobre la superfície que es vulgui. Els treballs fets amb ordinador caldrà entregar-los en paper.

5. Presentació
- Literaris: podran tenir una extensió màxima de 2 pàgines.
De cada treball es lliuraran un original sense signar. Es pot entregar en paper al mostrador de l'AMPA o, preferiblement, a l'adreça de correu electrònic salvadorespriuampa@gmail.com

- Artístics: cada treball es presentarà sense signar.

Per a tots els treballs: NO han d'anar signats i en un sobre tancat caldrà aportar les dades de l’autor/a o autors: nom i cognoms, domicili, telèfon, títol de l’obra.

6. Lliurament de treballs
Al mostrador de l'AMPA, de 16,30 a 17:30 h.
Data límit: 31 de març de 2017 per a tots els treballs

7. Jurat
Estarà format per tres pares/mares i tres mestres del centre.

9. Premis
S'atorgaran mencions honorífiques en cada modalitat. Cada menció honorífica rebrà un llibre.

9. Lliurament de premis
21 d’abril, a la tarda, al pati de l’escola.

10. Exposició de treballs
Els treballs artístics estaran exposat a la biblioteca de l'escola en dates a determinar.

11. Acceptació de la normativa
La participació en el concurs suposa l'acceptació implícita de les normes.

No hay comentarios: